Poľovnícke združenie Strela Blatná Polianka

Poľovnícke združenie Strela Blatná Polianka

IČO:

50195450

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Strela Blatná Polianka

Dátum vzniku:

03.02.2016

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Svätuš 53, Svätuš, 07255

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429523143 - Svätuš

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov