Poľovnícke združenie Stráne

IČO:

35657936

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Stráne

Dátum vzniku:

30.04.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bolešov, 01853

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222512885 - Bolešov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený