Poľovnícke združenie ŠTEFANOVÁ

IČO:

30789231

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ŠTEFANOVÁ

Dátum vzniku:

30.09.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štefanová 104, Štefanová, 90086

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107508268 - Štefanová

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený