Poľovnícke združenie Štefanov

IČO:

37835998

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Štefanov

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štefanov 314, Štefanov, 90645

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215504904 - Štefanov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený