Poľovnícke združenie STAVLINEC

IČO:

35523328

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie STAVLINEC

Dátum vzniku:

15.02.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Matiaška, Matiaška, 09431

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D528854 - Matiaška

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený