Poľovnícke združenie Stavenec Kecerovce

IČO:

35511621

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Stavenec Kecerovce

Dátum vzniku:

18.11.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kecerovce 154, Kecerovce, 04447

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521523 - Kecerovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený