Poľovnícke združenie Stará lipa

IČO:

42295203

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Stará lipa

Dátum vzniku:

24.10.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ružindolská 14, Trnava, 91700

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217506745 - Trnava

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený