Poľovnícke združenie SŠM I.

IČO:

34011064

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SŠM I.

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Košúty, Košúty, 92509

Okres:

SK0212 - Okres Galanta

Obec:

SK0212503860 - Košúty

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený