Poľovnícke združenie SRNEC so sídlom v Pozdišovciach

IČO:

31269397

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SRNEC so sídlom v Pozdišovciach

Dátum vzniku:

04.07.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pozdišovce 100, Pozdišovce, 07201

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522961 - Pozdišovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený