Poľovnícke združenie Srnec, Bielovce

IČO:

35607475

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Srnec, Bielovce

Dátum vzniku:

24.05.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bielovce, 93574

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502073 - Bielovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený