Poľovnícke združenie SRNEC Baškovce

IČO:

42361079

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SRNEC Baškovce

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Baškovce 99, Baškovce, 07301

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429522309 - Baškovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený