Poľovnícke združenie SPZ Kýčera so sídlom v Zubrohlave

IČO:

37976516

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SPZ Kýčera so sídlom v Zubrohlave

Dátum vzniku:

24.10.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Potočná 455, Zubrohlava, 02943

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317510246 - Zubrohlava

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený