Poľovnícke združenie SOLIROV

IČO:

35592737

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SOLIROV

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jasencová 35, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, 84107

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529371 - Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený