Poľovnícke združenie SOKOL

IČO:

35602791

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SOKOL

Dátum vzniku:

24.07.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ipeľský Sokolec 340, Ipeľský Sokolec, 93575

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502375 - Ipeľský Sokolec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený