Poľovnícke združenie Sokol

IČO:

34003541

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Sokol

Dátum vzniku:

10.09.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Janíky, Janíky, 93039

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501662 - Janíky

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený