Poľovnícke združenie SNOŽEK Považská Bystrica

IČO:

35655691

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SNOŽEK Považská Bystrica

Dátum vzniku:

15.03.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zemiansky Kvašov 55, Považská Bystrica, 01701

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226512842 - Považská Bystrica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený