POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE SLOVENSKÁ BRÁNA KOZÁROVCE SO SÍDLOM V KOZÁROVCIACH

IČO:

34076476

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE SLOVENSKÁ BRÁNA KOZÁROVCE SO SÍDLOM V KOZÁROVCIACH

Dátum vzniku:

08.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kozárovce, Kozárovce, 93522

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502421 - Kozárovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený