Poľovnícke združenie Skalka Zámutov

IČO:

35514442

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Skalka Zámutov

Dátum vzniku:

24.08.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zámutov 135, Zámutov, 09415

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D529265 - Zámutov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený