Poľovnícke združenie Skaľanka Skalité

IČO:

00622397

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Skaľanka Skalité

Dátum vzniku:

25.06.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Skalité 302, Skalité, 02314

Okres:

SK0312 - Okres Čadca

Obec:

SK0312509451 - Skalité

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený