Poľovnícke združenie SIVÝ KAMEŇ

IČO:

36120944

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SIVÝ KAMEŇ

Dátum vzniku:

14.03.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Obrancov mieru 517/44, Lehota pod Vtáčnikom, 97242

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227514136 - Lehota pod Vtáčnikom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený