Poľovnícke združenie Sivec so sídlom v Malej Lodine

IČO:

35511630

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Sivec so sídlom v Malej Lodine

Dátum vzniku:

19.09.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pasteurovo nám. 6, Košice - mestská časť Juh, 04001

Okres:

SK0425 - Okres Košice IV

Obec:

SK0425599824 - Košice - mestská časť Juh

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený