Poľovnícke združenie SIROŇ - Detva

IČO:

31921302

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SIROŇ - Detva

Dátum vzniku:

22.06.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pionierska 2, Detva, 96212

Okres:

SK0324 - Okres Detva

Obec:

SK0324518263 - Detva

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený