Polovnícke združenie Sirk

IČO:

42418194

Obchodné meno:

Polovnícke združenie Sirk

Dátum vzniku:

20.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sirk 164, Sirk, 04964

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328526258 - Sirk

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený