Poľovnícke združenie Silická Planina

IČO:

31304044

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Silická Planina

Dátum vzniku:

12.10.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Silica 33, Silica, 04952

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428526223 - Silica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený