Poľovnícke združenie SIGORD so sídlom v Kokošovciach

IČO:

35518022

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SIGORD so sídlom v Kokošovciach

Dátum vzniku:

27.08.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kokošovce, Kokošovce, 08252

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524662 - Kokošovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený