POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE Šíd-Čamovce-Bulhary

IČO:

42197309

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE Šíd-Čamovce-Bulhary

Dátum vzniku:

07.12.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šíd č. 234, Šíd, 98601

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511871 - Šíd

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený