Poľovnícke združenie SEKČOV

IČO:

31957331

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SEKČOV

Dátum vzniku:

10.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bartošovce, Bartošovce, 08642

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519049 - Bartošovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený