Poĺovnícke združenie Šariš

IČO:

31300812

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie Šariš

Dátum vzniku:

21.09.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šarišské Michaľany, Šarišské Michaľany, 08222

Okres:

SK0418 - Okres Sabinov

Obec:

SK0418525235 - Šarišské Michaľany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený