Poľovnícke združenie SANEČKOVÁ

IČO:

42028515

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SANEČKOVÁ

Dátum vzniku:

17.10.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Údol 125, Údol, 06545

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A527050 - Údol

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený