Poľovnícke združenie Rudava Studienka

IČO:

31805591

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Rudava Studienka

Dátum vzniku:

08.02.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Studienka 337, Studienka, 90875

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106504874 - Studienka

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený