Poľovnícke združenie RICHTÁROVO

IČO:

35654651

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie RICHTÁROVO

Dátum vzniku:

23.09.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Valaská, 97646

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323509086 - Valaská

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený