Poľovnícke združenie - REVIŠTE

IČO:

42011264

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie - REVIŠTE

Dátum vzniku:

06.07.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Revištské Podzámčie 1, Žarnovica, 96681

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C517381 - Žarnovica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený