Poľovnícke združenie RADZIM

IČO:

31262333

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie RADZIM

Dátum vzniku:

28.04.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vyšná Slaná 30, Vyšná Slaná, 04926

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428526347 - Vyšná Slaná

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený