Poľovnícke združenie Priehrada Bíňovce

IČO:

35592702

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Priehrada Bíňovce

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bíňovce 90, Bíňovce, 91907

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217506788 - Bíňovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený