Poĺovnícke združenie POŽECHOV

IČO:

31941044

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie POŽECHOV

Dátum vzniku:

15.04.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lomná 22, Lomná, 02954

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317509817 - Lomná

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený