Poľovnícke združenie Poludnica

IČO:

31939945

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Poludnica

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Závažná Poruba, Závažná Poruba, 03202

Okres:

SK0315 - Okres Liptovský Mikuláš

Obec:

SK0315511196 - Závažná Poruba

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený