Poľovnícke združenie Poľana Spišská Belá

IČO:

35531533

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Poľana Spišská Belá

Dátum vzniku:

19.09.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Továrenská 7, Spišská Belá, 05901

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413523828 - Spišská Belá

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený