Poľovnícke združenie Pokrok III. Vlčany

IČO:

34011005

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Pokrok III. Vlčany

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vlčany 986, Vlčany, 92584

Okres:

SK0235 - Okres Šaľa

Obec:

SK0235504165 - Vlčany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený