Poľovnícke združenie - PODKARPATSKÉ POLE Pezinok

IČO:

34008471

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie - PODKARPATSKÉ POLE Pezinok

Dátum vzniku:

31.12.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Prostrená 27, Svätý Jur, 90021

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107507989 - Svätý Jur

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený