Poľovnícke združenie Plesnivec Šaľa

IČO:

42335582

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Plesnivec Šaľa

Dátum vzniku:

05.08.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mostová 1840/15, Šaľa, 92701

Okres:

SK0235 - Okres Šaľa

Obec:

SK0235504025 - Šaľa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený