Poľovnícke združenie Peder

IČO:

42320712

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Peder

Dátum vzniku:

14.02.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

PD Peder 120, Peder, 04405

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521868 - Peder

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený