Poľovnícke združenie PÁRIŠ - LUPOČ

IČO:

35992654

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie PÁRIŠ - LUPOČ

Dátum vzniku:

08.07.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lupoč 102, Lupoč, 98511

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511579 - Lupoč

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený