Poľovnícke združenie PALENICA

IČO:

31957714

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie PALENICA

Dátum vzniku:

07.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lukov, Lukov, 08605

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519553 - Lukov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený