Poľovnícke združenie Ostrý vrch so sídlom v Rovnom

IČO:

35515139

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ostrý vrch so sídlom v Rovnom

Dátum vzniku:

22.12.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lipová 217/13, Svidník, 08901

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C527106 - Svidník

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený