Poľovnícke združenie Ostružlá Vyhne - Repište

IČO:

35987685

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ostružlá Vyhne - Repište

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Repište 165, Repište, 96603

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D517216 - Repište

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">