Poľovnícke združenie Ostredok

IČO:

31921957

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ostredok

Dátum vzniku:

26.09.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sokolská 363, Strečno, 01324

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517984 - Strečno

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">