Poľovnícke združenie OSTRÁ

IČO:

35657553

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie OSTRÁ

Dátum vzniku:

07.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hodejov, 98031

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514837 - Hodejov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený