Poľovnícke združenie OSEČNÁ Partizánske

IČO:

35603461

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie OSEČNÁ Partizánske

Dátum vzniku:

01.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Viťazná 479/39, Partizánske, 95804

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225505315 - Partizánske

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený