Poľovnícke združenie Ortúty

Poľovnícke združenie Ortúty

IČO:

42448433

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ortúty

Dátum vzniku:

21.09.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Horné Pršany 66, Horné Pršany, 97405

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508641 - Horné Pršany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený