Poľovnícke združenie Ortaš

Poľovnícke združenie Ortaš

IČO:

42410100

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ortaš

Dátum vzniku:

24.08.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Drahňov 4, Drahňov, 07674

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427528331 - Drahňov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený